top of page
WORKING_MAN_2022-Aug-30_03-30-42PM-000_CustomizedView150955371.png

Wearable

De wearable meet houding en beweging op doorheen de dag en geeft real-time feedback naar de gebruiker via een trilsignaal

Dashboard

Alle metingen kunnen digitaal geraadpleegd worden op ons online platform

bottom of page